TEZ ÖZETİ

Mustafa Kemal Atatürk ülkesinde Çağdaş Çoksesli Türk Müziği’nin kurulmasına ve gelişmesine çok büyük bir destek vermiştir. Yetenekli Türk gençlerini Avrupa’nın en önemli müzik okullarına eğitime göndermiş, Avrupa’nın en yetkili müzik otoritelerini Türkiye’de akademik bir müzik eğitimi oluşturmaları ve öğrenciler yetiştirmeleri için görevlendirmiştir. Yurt dışına eğitime gönderilen genç besteciler ülkelerine geri döndüklerinde pek çok kurumda eğitmen olarak yer almışlardır. Bu besteciler arasında ilk kuşak Türk Beşleri ismini almıştır. Türk Beşleri daha sonra gelen bestecilere temel oluşturmuş, ikinci kuşak ve üçüncü kuşak bestecilerin yetişmesine çok büyük bir katkıda bulunmuşlardır. Türkiye’de opera sanatının gelişmesine ve bir şan ekolünün oluşmasına öncülük etmişlerdir. Özellikle orijinali mezzosoprano için tercih ettikleri eserler bestelemişler operalarında çok önemli roller vermişlerdir. Bu çalışmada Türkiye’de son 86 yıl da (1923-2009) yetişen bestecilerin ve mezzosoprano için yazdıkları eserlerin incelenmesi ayrıca bu süre içinde sürekli gelişen ve evrensel düzeye ulaşan Türk müzik sanatının dönemsel olarak ele alınması ve bu sonuçların karşılaştırılması yer almaktadır.

Özgeçmiş sayfasına dön: